Contact               
    
 
 
  
 
    
 
TextCatNo FHB 3134

Folia Heyrovskyana, series B, Icones Insectorum Europae Centralis (česky & anglicky). Tato řada vychází od r. 2005 v počtu cca čtyři čísla ročně.
Aktuální předplatné zahrnuje čtyři sešity z následujících systematických skupin řádu Coleoptera.

Folia Heyrovskyana, series B, Icones Insectorum Europae Centralis (in Czech & English). Starting in 2005, the series is published in ca. four issues annually.
This subscription includes four numbers of the following systematic groups.

Mertlik J.: Throscidae;
Jelínek J., Vávra J.: Salpingidae;
Král D. & Bezděk A.: Scarabaeoidea 1;
Vrabec V.: Meloidae;
Fikáček M., Trávníček D., Przewoźny M.: Hydrophilidae;
Švec Z.: Phalacridae.

a další autory jsme požádali, aby nám připravili k vydání své zájmové skupiny Coleoptera ...

and further authors were asked to get ready their Coleoptera-group of interest for publishing ...
 
TextPriceLng: 900 CZK / 50 EUR


    
© 2002-2015 Kabourek