KABOUREK Ltd., Sokolská 3923, 760 01 Zlín, Czech Republic, vit@kabourek.cz, tel/fax: +420 577 437 870               
    
 
 
  
 
    
 
Cat. no. FHB 2630

Folia Heyrovskyana, series B, Icones Insectorum Europae Centralis (česky & anglicky). Tato řada vychází od r. 2005 v počtu cca čtyři čísla ročně.
Aktuální předplatné zahrnuje čtyři sešity z následujících systematických skupin řádu Coleoptera + nové vydání čeledi Silphidae aktuálním předplatitelům zdarma.

Folia Heyrovskyana, series B, Icones Insectorum Europae Centralis (in Czech & English). Starting in 2005, the series is published in ca. four issues annually.
This subscription includes four numbers of the following systematic groups + second edition of Silphidae as a gift for actual subscribers.

Schön K.: Nanophyidae;
Bezděk J., Mlejnek R.: Chrysomelidae: Donaciinae, Criocerinae;
Král & Bezděk: Scarabaeoidea 1;
Stejskal & Trnka: Brachyceridae, Dryophthoridae, Erirhinidae;
Fikáček M., Trávníček D., Przewoźny M.: Hydrophilidae.
Klausnitzer B.: Scirtidae.

a další autory jsme požádali, aby nám připravili k vydání své zájmové skupiny Coleoptera ...

and further authors were asked to get ready their Coleoptera-group of interest for publishing ...
 
Price: 900 CZK / 50 EUR


    
© 2002-2015 Kabourek