KABOUREK Ltd., Sokolská 3923, 760 01 Zlín, Czech Republic, vit@kabourek.cz, tel/fax: +420 577 437 870               
    
 
 
  
 
    
 


Offer of Literature

All the Titles

Geology, mineralogy

(items: 250)

  
Basket Contents Basket Contents
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   All   

denotes titles either for sale for noted price or to pick up free according to the rules.
this title is not in stock now, but will be obtained on demand by about one month.
PDF free    PDF to buy    PDF on demand

Cat. no.   TitleCZK EUR basket selection

AMP 10203   
 Fiala F., 1954: Dumortierite from Miskovice, Czechoslovakia. 36 pp. Acta Musei Nationalis Pragae 10B(2): 3-38.
  195  8
AMP 34001   
 Fiala F., 1978: Tectonomagmatic relationship of the paleovolcanics of the Železné hory Mts. 24 pp. (in Czech). Acta Musei Nationalis Pragae 34B(1): 1-24.
  95  4
AMP 36035   
 Fiala F., Kouřimský J., 1980: Cronstedtite from Chyňava – ČSSR. 8 pp. Acta Musei Nationalis Pragae 36B(1): 35-42.
  50  2
AMP 07403   
 Fiala F:, 1951: Diabase and Eeilburgite Rocks of the Lower Ordovician at Chyňava. 32 pp. Acta Musei Nationalis Pragae 7B(4): 3-34.
  195  8
GLG 156   
 Fišera M., Kotrba Z., 1982: Amfibolizace a biotitizace xenolitu rohovce z porfyrické biotitické žuly sedmihorského pně. 5 pp. (in Czech). Časopis národního muzea 151(3): 150-154.
  50  2
95409   
 Fliegel G., : Die Forschungsaufgaben der geologischen Landesanstalten. 20 pp. (in German). 
  95  4
RAM 54249   
 Flood P. G., Ashley P. M., Pogson R. E., 2002: The dunbogan L6 chondrite: a new meteorite fall from New South Wales, Australia. 6 pp. Records of the Australian Museum 54: 249-254.
  50  2
AMS 15001   
 Fojt B., 1966: Stručná charakteristika chemismu hlavních sulfidických minerálů zlatohorské rudní oblasti v Hrubém Jeseníku. [Kurzgefasste chemische Charakteristik der sulphidischen Minerale des Zlaté Hory-Erzdistriktes im Hohen Gesenke (ČSSR).] 24 pp. (in Czech). Acta Musei Silesiae 15A: 1-24.
  95  4
AMS 26001   
 Fojt B., Kopa D., Skácel J., 1977: Paragenetická studie výskytů As-Sb asociace ve staroměstských pásmech I. Hynčice pod Sušinou. Zur Paragenese des Vorkommens von As-Sb-Assoziationen in den Altstädter Zonen (I. Hynčice pod Sušinou). 20 pp. (in Czech). Acta Musei Silesiae 26A: 1-20.
  95  4
95037   
 Forti, 1996: La Geologia dell’Istria nel ricordo di Carlo d’Amrosi (Il carso di buie e di rovigno). 62 pp. 
  150  6
AMS 21135   
 Gába Z., 1972: Nejzazší výskyty uloženin kontinentálního zalednění na Jesenicku. [Die äussersten Vorkomnisse der Inslandeisablagerungen im Gebiete der Stadt Jeseník.] 6 pp. (in Czech). Acta Musei Silesiae 21A: 135-140.
  50  2
AMS 23049   
 Gába Z., 1974: Valounové analýzy ledovcových uloženin na Jesenicku. [Geschiebezählungen in den Inlandeis-Ablagerungen im Gebiete von Jeseník.] 8 pp. (in Czech). Acta Musei Silesiae 23A: 49-56.
  50  2
AMS 26185   
 Gába Z., 1977: Till s vysokým obsahem nordických vápencových souvků od Nové Vsi na Jesenicku. [Till mit hoham Gehalt der nordischen Kalkgeschiebe von Nová Ves bei Jeseník. (Schlesien).] 6 pp. (in Czech). Acta Musei Silesiae 26A: 185-190.
  50  2
AMS 30241   
 Gába Z., 1981: Uloženiny kontinentálního ledovce u Písečné na Severní Moravě. 13 pp. (in Czech). Acta Musei Silesiae 30A: 241-254.
  50  2
AMP 39037   
 Gába Z., 1983: Der Kontakt von Šumperk-Granit mit dem Mantel in Horní Temenice (Bez. Šumperk, Nord-Mähren, ČSR). 16 pp. Acta Musei Nationalis Pragae 39B(1): 37-52.
  50  2
AMS 28179   
 Gába Z., Dudziak J., 1970: Souvkové analýzy ledovcových uloženin z Jesenicka (ČSSR) a z oblasti Tarnowa (PLR). 7 pp. (in Czech). Acta Musei Silesiae 28A: 179-185.
  50  2
AMP 39115   
 Galle A., 1983: Spongophyllidae (Rugosa) of Bohemian silurian and devonian. 12 pp. Acta Musei Nationalis Pragae 39B(1): 115-126.
  95  4
GLG 158   
 Gams H., 1953: Die relative und absolute Chronologie des Quartärs. 6 pp. (in German). Geologica Bavarica 19: 364-369.
  50  2
VVH 40051   
 Garetzky R. G., Ludwig A. O., Stackebrandt W., 2003: Neogeodynamics of the Baltic Sea depression and adjacent areas. 66 pp. (in English). Verhandlungen des Naturwissenchaftlingen Vereins in Hamburg (N.F.) 40: 51-116.
  350  14
GLG 159   
 German R., 1973: Gesteinsabbau, Auffüllung und Landschaftsgestaltung. Gedanken und Vorschläge zur Landschaftspflege in geologisch - geomorphologischer SIcht Ein Diskussionsentwurt. 7 pp. (in German). 
  50  2
AMP 20241   
 Hak J., Kvaček M., Johan Z., 1964: Chemical-mineralogical investigation of chalcostibite from the Nízké Tatry Mts. 16 pp. Acta Musei Nationalis Pragae 20B(5): 241-256.
  50  2
AMP 42073   
 Hanáková H., Gabriel F., Vyhnánek L., 1986: Slavonic burial ground in Litoměřice, Plešivecká street. 26 pp. Acta Musei Nationalis Pragae 42B(1-2): 73-98.
  150  6
AMS 13129   
 Havelka J., 1964: O povaze kolomorfního pyritu rud zlatohorských ložisek. [Über den Charakter des kolomorphen Pyrites der Erzlager von Zlaté Hory (Schlesien).] 8 pp. (in Czech). Acta Musei Silesiae 13A: 129-136.
  50  2
AMS 12119   
 Havelka J., Scharm B., 1963: O projevech metamorfózy na barytu z ložisek Zlaté Hory-západ. [Über die Erscheinungen von Metamorphose am Baryt aus dem Lager von Zlaté Hory/West.] 8 pp. (in Czech). Acta Musei Silesiae 12A: 119-126.
  50  2
VME 31067   
 Heinrich W., 2012: Muster der sekundären Sukzession in Kalkmagerrasen nach Aufgabe traditioneller Landnutzung – Ergebnisse eines 25-jähringen Langzeitprojektes im NSG „Leutratal und Cospoth“ bei Jena (Thüringen). 33 pp. Vernate 31: 67-99.
  250  10
AMP 34107   
 Hejl V., Pechar F., Pivec E., Rykl D., Ulrych J., 1978: Stabilität naturlichen albits in hydrothermalem medium bei 50 Mpa und 350 °C. 22 pp. Acta Musei Nationalis Pragae 34B(2-4): 107-118.
  95  4
AMP 17001   
 Hoffman V., 1961: Geochemically–mineralogical relations of polymetallical veins in the ore district Vrančice near Milín (Bohemia). 55 pp. Acta Musei Nationalis Pragae 17B(1-2): 1-55.
  295  12
AMP 22027   
 Hoffman V., Novák F., 1966: Axinite and barium-adularia from Chvaletice in the Železné hory. 20 pp. Acta Musei Nationalis Pragae 22B(1): 27-46.
  95  4
AMP 26079   
 Hofman V., Trdlička Z., Kropáček J., Kupka F., 1970: Niobo – Tantalate im Cassiterit von Cínovec. 16 pp. Acta Musei Nationalis Pragae 26B(4): 79-94.
  50  2
BVA 181   
 Holdhaus K., 1954: Über die zoologischen Argumente für die Existenz einer postglazialen Wärmeperiode. 8 pp. (in German). [M64] 
  50  2
AMS 21047   
 Holuša V., 1972: Nález bludného balvanu s fosilní faunou v Píšti na Hlučínsku. [Fund eines erratischen Blocks mit fossiler Fauna in Píšť im Hlučíngebiet.] 2 pp. (in Czech). Acta Musei Silesiae 21A: 47-48.
  50  2
VME 23013   
 Holzhey G., 2004: Rhyolithkugeln des Thüringer Waldes aus der Mineralsammlung Seugling/ Schmalkalden am Naturkundemuseum Erfurt. 8 pp. Veröffentlichungen des Naturkundemuseum Erfurt 23: 13-20.
  50  2
VME 25033   
 Holzhey G., 2006: “Achatemulsionen” in kieselsäurereichen Vulkaniten des sächsisch/thüringischen Unterrotliegend. 6 pp. Veröffentlichungen des Naturkundemuseum Erfurt 25: 33-38.
  50  2
95071   
 Hreško J., Mederly P., 1990: Geolgické a geomorfologické pomery ŠPR Žibrica. 22 pp. 
  95  4
AMS 26139   
 Hudeček M., Sivek M., 1977: Nové poznatky o vývoji skupiny slojí Kazimíra (Spodní sušské vrstvy) v dobývacíh prostoru Dolu Antonín Zápotocký (ostravsko-karvinský revír). Neue Erkentnisse über die Entwicklung der Flözgruppe Kazimír (unteren Suchá-Schichten) im Abbauraum der Grube A. Zápotocký (Ostrava-Karviná-Kohlenrevier). 10 pp. (in Czech). Acta Musei Silesiae 26A: 139-148.
  50  2
95261   
 Iridon G., Adis J., Junk W. J., Wunderlich F., 1983: Sedimentological studies of the Ilha de Marchantaria in the Solimoes/ Amazon River near Manaus. 18 pp. Amazoniana 8(1): 1-18.
  95  4
95262   
 Irion G., 1976: Die Entwicklung des zentral- und oberamazonischen Tieflands im Spät-Pleistozän und im Holozän. 13 pp. Amazoniana 6(1): 67-79.
  95  4
AMS 21107   
 Ivan A., 1972: Geneze Javornického úpatního stupně na severních svazích Rychlebských hor. The genesis of the Javorník foot step in the northwestern part of the Rychlebské hory Mts. 10 pp. (in Czech). Acta Musei Silesiae 21A: 107-116.
  50  2
AMP 28023   
 Jansa J., 1972: Molybdänit mit Erhöhten Rheniumgehalten aus der alpinen Paragenese von Peklo bei Habry (Böhmen). 12 pp. Acta Musei Nationalis Pragae 28B(1-2): 23-34.
  50  2
AMP 16125   
 Jerman J., 1960: Paleohistological researche in Riss-Wür, travertines in the area Hrádok – Gánovce near Poprad (Czechoslovakia). 39 pp. Acta Musei Nationalis Pragae 16B(3): 125-163.
  150  6
9564   
 John J., 1898: Atlas rostlin. 80 tabulí barvotiskových, na kterých je vyobrazeno 459 druhů rostlin u nás divoce rostoucích nabo pěstovaných. I. díl + II. díl: Morfologie. 80 + 163 pp.  
  990  0
AMS 24085   
 Kapler O., 1975: Kulmské odkryvy ve Slavkovském háji u Opavy. [Kulm-Aufschlüsse im Wald Slavkovský háj bei Opava.] 4 pp. (in Czech). Acta Musei Silesiae 24A: 85-88.
  50  2
GLG 46   
 Kaseno Y., 1986: Remarks on the late Cenozoic sedimentation and tectonics in the Hokuriku-San’in Area, Southwest Japan. 7 pp. (in Japanese). Memoirs of the National Science Museum 19: 35-41.
  50  2
GLG 47   
 Kecskeméti T., 1974: Neue Nummuliten aus dem Bakonygebirge (Transdanubien, Ungarn), II. Teil. 14 pp. Ann. Hist.-nat. Mus. Nat. Hung. 66: 33-46.
  50  2
8299   
 Kipfer A., 1974: Ein neues Hobby: Kleinmineralien. Sammeln und Präparieren. 64 pp. 
  195  8
AMS 28129   
 Klablena J., 1979: Geofyzikální zpracování rejvízské série u jesenického amfibolitového masívu. 20 pp. (in Czech). Acta Musei Silesiae 28A: 129-148.
  95  4
AMP 34091   
 Kodymová A., 1978: Accesory heavy minerals of the Moravicum of the Dyle Dome and the Dyje Massif. 16 pp. Acta Musei Nationalis Pragae 34B(2-4): 91-106.
  50  2
AMP 06403   
 Komárek K., 1950: Efflorescences in the Lowland Moors near Poděbrady. 11 pp. Acta Musei Nationalis Pragae 6B(4): 3-13.
  50  2
AMP 09303   
 Komárek K., 1953: Chemical investigation of the mineral „sametka“ (velvet ore) of Příbram. 12 pp. Acta Musei Nationalis Pragae 9B(3): 3-14.
  50  2
AMP 07503   
 Komárek K., Tuček K., 1951: Two new finds of goethite in the melaphyre of the piedmont Region of the Krkonoše (With chemical andd polarographical investigation). 15 pp. Acta Musei Nationalis Pragae 7B(5): 3-17.
  50  2

Previous 1 2 3 4 5 Next
    
ThePay – Platba kartou, Platba24, MojePlatba, eKonto, mPeníze, MONETA, ČSOB, Fio Banka, Equa Bank, superCASH, Sberbank, QR platba © 2002-2018 Kabourek