KABOUREK Ltd., Sokolská 3923, 760 01 Zlín, Czech Republic, vit@kabourek.cz, tel/fax: +420 577 437 870               
    
 
 
  
 
    
 


Offer of Literature

Pick up your ladybird...

All the Titles

All Coleoptera

(items: 3649)

  
Basket Contents Basket Contents
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   All   
Cat. no.   TitleCZK EUR basket selection

ASC 28131   
 Roubal J., 1931: Beschreibungen von Vier neuen Coleopteren. 2 pp. Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 28: 131-132.
    
AEP 10145   
 Roubal J., 1932: Beschreibungen von drei neuen Sphaerosomen (Col. Endomych.). 2 pp. [M36] Acta entomologica Musei nationalis Pragae 10: 145-146.
    
ENB 07077   
 Roubal J., 1933: Beschreibungen einiger Coleopteren-Neuheiten. 2 pp. Entomologhisches Nachrichtenblatt 7(2): 77-78.
    
AEP 11005   
 Roubal J., 1933: Historie pražské koleopterologie. 10 pp. Acta entomologica Musei nationalis Pragae 11: 5-14.
    
ENB 08032   
 Roubal J., 1934: Bionomische und zoogeographische Notizen über zwei Koleopteren. 4 pp. Entomologhisches Nachrichtenblatt 8(1): 32-35.
    
AEP 13053   
 Roubal J., 1935: Descriptio generis Antherophagi Latr. (Col., Cryptophagidae) speciei novae – Antherophagus Špačeki n. adjecto conspectu analytico specierum palaearcticarum generis Antherophagus Latr. 2 pp. Acta entomologica Musei nationalis Pragae 13: 53-54.
    
ENB 10068   
 Roubal J., 1936: Chrysomela Tesaři sp. n. 2 pp. Entomologhisches Nachrichtenblatt 10: 68-69.
    
AEP 15023   
 Roubal J., 1937: Descriptions de deux nouvelles formes des Coléopteres. 2 pp. [M36] Acta entomologica Musei nationalis Pragae 15: 23-24.
    
AQA 487   
 Roubal J., 1940: Uralohelmis, genus novum Helminarum Europae. 4 pp. 
    
AEP 18151   
 Roubal J., 1940: Uralohelmis, genus novum Helminarum Europae. 4 pp. [AQA 487] [M34] Acta entomologica Musei nationalis Pragae.
    
ASC 38081   
 Roubal J., 1941: Nové formy coleopter. 2 pp. Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 38: 81-82.
    
AEP 20238   
 Roubal J., 1942: Terikolní a terestrická fauna coleopter ruderálů, mezí, okrajů polí, hlinišť, suchopárů apod. Nejširší periferie Prahy s analogickými ukázkami z jiných krajů Čech. Zoologický průzkum zbytků původních nelesních a nestepních ploch. 17 pp. Circuitus pragensis Coleoptera terrena in locis incultis, ruderalibus, in lutumentis desertis, in agrorum limitibus, in pascuis aridis, qui loci non silvis, hortis, callunetis, ripis, palubidus, proximis camporum patentium (Formationibus ste pensibus) continentur. 17 pp. (in Czech). [M62] Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 20: 238-254.
    
ASC 40136   
 Roubal J., 1943: O dvou druzích coleopter západně středomořské a alžírské oblasti z pražského okolí. 2 pp. Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 40: 136-137.
    
AEP 21222   
 Roubal J., 1944: Coleopterorum genus Eucinetus Germar: Ratio, Chorologia, Oecologia. 9 pp. (in Czech). [M07] [14713] 
    
AEP 21095   
 Roubal J., 1944: Seznam druhů rodu Cryptophagus Herbst (Col.) Čech, Moravy a přilehlého území s výčtem známých lokalit a biotopickým zhodnocením. Připojen popis nového druhu. Catalogus specierum generis coleopterorum Cryptophagus Herbst Bohemiae, Moraviae confiniumque regionum. Descriptione speciei novae adiuncta. Adnotationes systematicae. 32 pp. [M07] [14714] 
    
ASC 42058   
 Roubal J., 1945: Další příspěvek k seznamu českých Coleopter. (45. Pokračování). 2 pp. Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 42: 58-59.
    
ASC 43041   
 Roubal J., 1946: Několik nových coleopter z mé sbírky. 4 pp. Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 43: 41-44.
    
ASC 43073   
 Roubal J., 1946: Novinky fauny českých Coleopter. 46. Příspěvek. 2 pp. [M34] Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 43: 73-74.
    
ASC 43001   
 Roubal J., 1946: Novinky fauny českých Coleopter. 46. Příspěvek. 2 pp. [M34] Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 43: 1-2.
    
AEP 24141   
 Roubal J., 1946: Sarothamnus scoparius Wimm., jeho význam pro život Coleopter hlavně v Čechách. I. 17 pp. [M07] [14715] 
    
FEB 09071   
 Roubal J., 1946: Trogophloueus subtilicornis sp. nova (Col., Staphylinidae). 2 pp. [STA 1216] Folia entomologica 9: 71-72.
    
ASC 44130   
 Roubal J., 1947: Novinky fauny českých Coleopter. 47. Příspěvek. 3 pp. [M34] Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 44: 130-132.
    
ASC 44059   
 Roubal J., 1947: O třech význačných a vzácných zimních broucích pražské zvířeny. 8 pp. [M34] Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 44: 59-66.
    
ASC 45123   
 Roubal J., 1948: Popisy několika nových broučích forem z Československa. (II). 3 pp. [M34] Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 45: 123-125.
    
ASC 45045   
 Roubal J., 1948: Popisy několika nových broučích forem z Československa. 2 pp. [M34] Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 45: 45-46.
    
AEP 26353   
 Roubal J., 1948: Sarothamnus scoparius Wimm., jeho význam pro život Coleopter hlavně v Čechách. II. 45 pp. [M07] [14716] 
    
ASC 46044   
 Roubal J., 1949: Coleopteorum formae novae de RČS descriptae. 3 pp. Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 46: 44-46.
    
ASC 47149   
 Roubal J., 1950: Historický a zoogeografický příspěvek o Nepachys cardiacae L. (Col. Malach.). 6 pp. Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 47: 149-154.
    
ASC 47021   
 Roubal J., 1950: Popisy nových forem brouků z Čech. 3 pp. Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 47: 21-23.
    
ASC 48032   
 Roubal J., 1951: Miscellanea coleopterologica Bohemica. 2 pp. [M34] Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 48: 32.33.
    
EBA 05170   
 Rougemont G. M. de, 1980: Stenine beetles from Nepal (Coleoptera: Staphylinidae). 17 pp. Entomologica Basiliensia 5: 170-186.
    
EBA 10123   
 Rougemont G. M. de, 1985: In the footsteps of H. G. Champion: new Dianous species from the Himalaya (Coleoptera: Staphylinidae). 22 pp. [M17] 
    
ELY 09087   
 Rougemont G. M. de, 1995: Review of the Australian species of the subtribe Stilicina (Coleoptera: Staphylinidae: Paederinae). 27 pp. Elytron 9: 87-113.
    
14726   
 Rous R., 1967: Příspěvek k poznání fauny broučí čeledi Pselaphidae na Slovensku (Pselaphidae, Col.). Dodatky k Roubalovu katalogu Coleopter Slovenska. 5 pp. [M63] 
    
FEH 321127   
 Rücker H. W., 1979: Latridiiden aus Korea (Coleoptera: Lathridiidae). 2 pp. Folia Entomologica Hungarica (S.N.) 32(1): 127-128.
    
DEZ 27093   
 Rücker H. W., 1980: Eine neue Art der Gattung Corticarina aus Turkestan (Col. Lathridiidae). 2 pp. Deutsche entomologische Zeitschrift (N.F.) 27(1-3): 93-94.
    
EFA 0718   
 Rücker H. W., 1986: Ein neuer Vertreter der Latridius minutus-Gruppe aus Frankreich (Coleoptera, Lathridiidae). 8 pp. [M46] Entomofauna 7/18: 261-268.
    
20337   
 Ruffo S., 1964: Contributi alla conoscenza della distribuzione dei coleotteri crisomelidi nella regione Appenninica. 2. Alticini: generi Sphaeroderma, Argopus. 10 pp. (in French). [M63] Memorie del Museo Civico di Storia Naturale 12: 97-106.
    
20309   
 Ruffo S., 1964: Contributi alla conoscenza della distribuzione dei Coleotteri Crisomelidi nella regione Appenninica. I. Orsodacnini, Donaciini, Criocerini. 56 pp. (in Italian). [MMV 12041] [M52] Mem. Museo Civ. Stor. Nat. - Verona 12: 41-96.
    
EBA 09080   
 Ruhnau S., Brancucci M., 1984: Studies on the genus Lancetes. 2. Analysis of its phylogenetic position using preimaginal characters (Coleoptera, Dytiscidae). 28 pp. [M17] [M37] Entomologica Basiliensia 9: 80-107.
    
14736   
 Ruicanescu A., 1997: 4.5. Coleoptere colectate din parcurile nationale Retezat si Valea Cernei. 17 pp. 
    
ZCS 22065   
 Rupeš I., 1986: Dytiscidae (Coleoptera) rašeliniště Oceán v západní části Krušných hor. 8 pp. [M38] Zprávy Čs. spol. entomol. při ČSAV 22: 65-72.
    
GEN 18323   
 Ruta R., 2007: Scirtidae of India and Sri Lanka Part 1. The cloriyans-group of Cyphon Paykull, 1799 (Insecta, Coleoptera).17 pp. Genus 18(2): 323-340
    
KLA 29045   
 Růžička J., 1993: Příspěvek k faunistice brouků podčeledi Cholevinae z Moravy a Slovenska (Coleoptera: Leiodidae). 4 pp. [M10] 
    
FGE 26133   
 Růžička J., 1994: A new species of Catopomorphus from Turkey (Coleoptera, Leiodidae: Cholevinae). 7 pp. [STA 1236] Fragmenta entomologica 26(1): 133-139.
    
KLA 31121   
 Růžička J., 1995: A new species of Catops and notes on Cholevinae (Coleoptera: Leiodidae) from Bulgaria. 10 pp. [M10] [M54] Klapalekiana 31: 121-129.
    
STA 1238   
 Růžička J., 1995: Coleoptera: Staphylinoidea 1 (Ptiliidae, Agyrtidae, Silphidae). In: Rozkošný R., Vaňhara J., (eds.): Terrestrial Invertebrates of the Pálava Biosphere Reserve of Unesco, II. 5 pp. 
    
KLA 32229   
 Růžička J., 1996: Brouci (Insecta: Coleoptera) sutí vrchu Plešivec (severní Čechy, CHKO České středohoří). 7 pp. Klapalekiana 32(3-4): 229-235.
    
ASZ 60455   
 Růžička J., 1996: Description of the third instar larvae of Anisotoma axillaris and A. glabra (Coleoptera: Leiodidae), with a key to larvae of European Anisotoma species. 14 pp. [M07] [14748] 
    
KLA 32073   
 Růžička J., 1996: Results of the Czechoslovak-Iranian entomological expeditions to Iran. Coleoptera: Silphidae. 4 pp. [STA 1247] [M10] [M54] Klapalekiana 32(1-2): 73-75.
    

Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 Next
    
ThePay – Platba kartou, Platba24, MojePlatba, eKonto, mPeníze, MONETA, ČSOB, Fio Banka, Equa Bank, superCASH, Sberbank, QR platba © 2002-2018 Kabourek