KABOUREK Ltd., Sokolská 3923, 760 01 Zlín, Czech Republic, vit@kabourek.cz, tel/fax: +420 577 437 870               
    
 
 
  
 
    
 


Offer of Literature

All the Titles

(items: 1395)

  
Basket Contents Basket Contents
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   All   

denotes titles either for sale for noted price or to pick up free according to the rules.
this title is not in stock now, but will be obtained on demand by about one month.
PDF free    PDF to buy    PDF on demand

Cat. no.   TitleCZK EUR basket selection

AEP 01055   
 Vimmer A., 1923: Příspěvek k poznání puparií čel. Tachinidae (Dipt.). 5 pp. [M62] Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 1:55-59.
  50  2
ASC 21058   
 Vimmer A., 1924: Bejlomorky z hálek na Artemisia campestris L. 4 pp. [M42] [DIP 3697] [M68] Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 21: 58-61.
  50  2
DIP 3709   
 Vimmer A., 1924: Je-li nadbytečné znovu popisovat larvy Cecidomyiid, již dávno v literatuře uvedené 2 pp. [M42] 
  50  2
ASC 21057   
 Vimmer A., 1924: Je-li nadbytečné znovu popisovat larvy Cecidomyiid, již dávno v literatuře uvedené 2 pp. [M42] [DIP 3709] [M68] Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 21: 57-58.
  50  2
AEP 02133   
 Vimmer A., 1924: Larva a kukla ze skupiny Polyneura. (Dipt.). 4 pp. Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 2: 133-136.
  50  2
DIP 3710   
 Vimmer A., 1924: Larva a kukla ze skupiny Polyneura. (Dipt.). 4 pp. [M42] 
  50  2
DIP 3711   
 Vimmer A., 1924: O ústním ústrojí larev evropských Blepharocerid. (Dipt.). 8 pp. 
  50  2
ASC 21001   
 Vimmer A., 1924: O ústním ústrojí larev některých Brachycer (Dipt.). 4 pp. [DIP 3712] Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 21: 1-4.
  50  2
DIP 3713   
 Vimmer A., 1924: Über die Trachealisation des Kopfes und des Nervenbauchstranges der Dipterenlarven. 13 pp. 
  50  2
62498   
 Vimmer A., 1926: Nové rody Lycoriid (s bezkřídlými samičkami) z lesní půdy. 17 pp. 
  150  6
AEP 04119   
 Vimmer A., 1926: O larvách a pupách Dipter, nových pro Československou republiku. 6 pp. Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 4: 119-124.
  50  2
ASC 23015   
 Vimmer A., 1926: O metamorphose ovádů (Tabanus). 3 pp. [DIP 3714] Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 23: 15-17.
  50  2
AEP 04117   
 Vimmer A., 1926: O novém druhu rodu Napomyza Hal. (Dipt., Agromyzidae). 1 pp. Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 4: 117.
  50  2
DIP 3715   
 Vimmer A., 1926: O nových dipterohyponomech v Čechách. 4 pp. 
  50  2
DIP 6720   
 Vimmer A., 1926: O tracheální soustavě larev Schizophor (Dipt.). 15 pp. 
  50  2
ASC 24063   
 Vimmer A., 1927: Dipterohyponomy z okolí Orlíka. 7 pp. [DIP 3716] Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 24: 63-69.
  50  2
AEP 06049   
 Vimmer A., 1928: Monografie rodu Rhopalomyia v Československu. (Dipt., Cecid.). 17 pp. [M29] Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 6: 49-66.
  150  6
ASC 25011   
 Vimmer A., 1928: Shodné části v tracheální soustavě larev Dipter a Coleopter. 5 pp. Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 25: 11-15.
  50  2
AEP 06067   
 Vimmer A., 1928: Zajímavá americká larva z čeledi Limnobiidae (Dipt.), objevená v Čechách. 5 pp. Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 6: 67-71.
  50  2
DIP 3717   
 Vimmer A., 1928: Zajímavá americká larva z čeledi Limnobiidae (Dipt.), objevená v Čechách. 5 pp. [M42] 
  50  2
ASC 26046   
 Vimmer A., 1929: Další parasiti muší českých motýlů (IV.). 3 pp. [LEP 3720] Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 26: 46-47.
  50  2
61430   
 Vimmer A., 1929: Souborný přehled po trachealním systému larev hmyzu dvojkřídlého. 21 pp. (in German). 
  95  4
ASC 26064   
 Vimmer A., 1929: Zwei neue Fluegellosen Dipteren (Fam. Cypselidae). 5 pp. (in Czech). [DIP 3718] Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 26: 64-68.
  50  2
ASC 27029   
 Vimmer A., 1930: Bemerkungen zum Aufsatze des Bodenheimers in Zt. F. Angewandte Entom. 1929. 2 pp. [DIP 3719] Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 27: 29-30.
  50  2
ASC 27025   
 Vimmer A., 1930: Die Palaestinichen Cecidomyiden. Dipt. 5 pp. (in Czech). [DIP 3720] Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 27: 25-29.
  50  2
ASC 27054   
 Vimmer A., 1930: Dipterohyponomy z okolí Písku. 13 pp. [DIP 3721] Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 27: 54-66.
  50  2
ASC 27102   
 Vimmer A., 1930: Ústní ústrojí larev několika Trypaneid (Dipt. Acal.). 6 pp. [DIP 3722] Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 27: 102-107.
  50  2
ASC 28047   
 Vimmer A., 1931: Doplňky k anatomii larvy Vermileo a poznámky o ústním ústrojí larev čeledi Rhagionidae. 7 pp. [DIP 3723] Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 28: 47-53.
  50  2
ASC 28112   
 Vimmer A., 1931: Klíč k určování samiček Diplosarii (Cecid. Dipt.). 6 pp. [DIP 3724] Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 28: 112-117.
  50  2
5540   
 Vimmer A., 1931: Muší rody v Československé republice. Klíč k určování much a vypsání, kterak škodí lidem, zvířectvu i rostlinstvu. 31 čb. tabulí, 380 pp.  Discount 20%!
  76  3.20
ASC 28125   
 Vimmer A., 1931: Über die Sciariden mir reduzierten Maxillarpalpen. 5 pp. (in Czech). [DIP 3725] Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 28: 125-129.
  50  2
ASC 29009   
 Vimmer A., 1932: Bemerkungen zum Schlüssel zur Bestimmung der Mitteleuropaeischen Gattungen der Tachinarien. 5 pp. (in Czech). [DIP 3698] Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 29: 9-13.
  50  2
ASC 29126   
 Vimmer A., 1932: Die Tachinenarten D. ČSR der Alten, Grossen Exorista-Gattung. 12 pp. (in Czech). [DIP 3726] Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 29: 126-137.
  50  2
AEP 10130   
 Vimmer A., 1932: Nové druhy podčeledi Ceratopogoninae (Tendipedidae-Dipt.) ze sběru Bodenheimerova. 15 pp. Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae10: 130-144.
  50  2
DIP 3727   
 Vimmer A., 1932: Nové druhy podčeledi Ceratopogoninae (Tendipedidae-Dipt.) ze sběru Bodenheimerova. 15 pp. [M42] 
  50  2
ASC 30181   
 Vimmer A., 1933: Larvy a pupy českých pestřenek (Syrph. Dipt.). 7 pp. [DIP 3728] Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 30: 181-187.
  50  2
AEP 11099   
 Vimmer A., 1933: Tachinidae v Československé republice I. Rody čeledi mimo Oestridae a Hypodermatidae. 30 pp. Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 11: 99-128.
  195  8
ASC 31126   
 Vimmer A., 1934: Eine neue Gattung und Art der palaearctischen Tachiniden (Dipt.). 4 pp. (in Czech). [DIP 3729] Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 31: 126-129.
  50  2
ASC 31028   
 Vimmer A., 1934: Příspěvky k poznávání larev kuklic (Dipt.). 8 pp. [DIP 6108] Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 31: 28-35.
  50  2
AEP 12129   
 Vimmer A., 1934: Tachiny Československé republiky II. Analytické klíče čeledí a rodů. 20 pp. [M29] Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 12: 129-148.
  95  4
ASC 31108   
 Vimmer A., 1934: Zwei neue Polypedilum-Arten aus Palestina. (Dipt. Chir.). 4 pp. (in Czech). [DIP 3730] Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 31: 108-110.
  50  2
AEP 13013   
 Vimmer A., 1935: Československé Cecidomyidae, jež ze zoocecidií vychoval Dr. Baudyš. 12 pp. Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 13: 13-24.
  50  2
DIP 3731   
 Vimmer A., 1935: Československé Cecidomyidae, jež ze zoocecidií vychoval Dr. Baudyš. 12 pp. [M42] 
  50  2
AEP 14167   
 Vimmer A., 1936: Československé Cecidomyidae, které ze zoocecidií vychoval Dr. Baudyš. II. část. 12 pp. Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 14: 167-178.
  50  2
DIP 3732   
 Vimmer A., 1936: Československé Cecidomyidae, které ze zoocecidií vychoval Dr. Baudyš. II. část. 12 pp. [M42] 
  50  2
ASC 34107   
 Vimmer A., 1937: Asphondylia Baudyši, n. sp. (Cecid. – Dipt.). 2 pp. [DIP 3733] Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 34: 107-108.
  50  2
AEP 15005   
 Vimmer A., 1937: Československé Cecidomyidae, které ze zoocecidií vychoval Dr. Baudyš. III. Diplosaria – Asphondyliaria. 12 pp. Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 15: 5-16.
  50  2
DIP 3734   
 Vimmer A., 1937: Československé Cecidomyidae, které ze zoocecidií vychoval Dr. Baudyš. III. Diplosaria – Asphondyliaria. 12 pp. [M42] 
  50  2
ASC 34048   
 Vimmer A., 1937: Sind die Gattungen Soudekia M., Calcaromyia M. und Pseudoaptanogyna M. (Lycoriidae, Dipt.) Berechtigt 3 pp. [DIP 3735] Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 34: 48-50.
  50  2
ASC 37021   
 Vimmer A., 1940: Die reduzierten Palpen und die Länge des Rostrums bei Dipteren. 3 pp. (in Czech). [DIP 3736] Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 37: 21-23.
  50  2

Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Next
    
ThePay – Platba kartou, Platba24, MojePlatba, eKonto, mPeníze, MONETA, ČSOB, Fio Banka, Equa Bank, superCASH, Sberbank, QR platba © 2002-2018 Kabourek